Przywracanie pamięci o olkuskich Żydach

Wed
17:00 h
28 Mar
2012

Spotkanie z Ireneuszem Cieślikiem

Przywracanie pamięci o olkuskich Żydach. Spotkanie z Ireneuszem Cieślikiem
Środa, 28.03 godz. 17:00

Przed wojną w Olkuszu żyło ok. 3,5 tys. Żydów. Ogromna większość z nich zginęła w Birkenau w czerwcu 1942 r. Po wojnie, do lat 60-tych mieszkała tu tylko jedna rodzina żydowska. Na temat tej społeczności oraz jej zagłady panowało niemal kompletne milczenie aż do końca XX wieku. Podczas spotkania Ireneusz Cieślik opowie o inicjatywach upamiętnienia społeczności żydowskiej w Olkuszu, jakie miały miejsce w ostatnim dziesięcioleciu.

Ireneusz Cieślik ukończył teologię na KUL. Jest inicjatorem tzw. marszów pamięci w rocznicę likwidacji getta w Olkuszu oraz współautorem strony "Strażnicy pamięci" (http://guardiansofmemory.com) zrealizowanej przez Laboratorium WIĘZI.