See how your gift can help the JCC Kraków

darowizna-en

Events

Tożsamość Horna: Odtworzenie życia dwóch sióstr z Galicji za pomocą aktów stanu cywilnego

Tue
18:00 h
29 May
2012

The Horn Identity mini

Wtorek, 29 maja, 18:00
Tożsamość Horna: Odtworzenie życia dwóch sióstr z Galicji za pomocą aktów stanu cywilnego

Jason Bourne nie byl jedyną osobą, która próbowała odkryć swoją tożsamość pomimo zewnętrznych czynników pozostających poza jego kontrolą. Jute i Bronia Horn, dwie siostry, które urodziły się w galicyjskim miasteczku Rohatyń, wychowały się w przededniu upadku cesarstwa Austro-Węgierskiego. Na ich życie - od dzieciństwa do dorosłości - wpłynęły kolejne kataklizmy: miasteczko ich urodzenia zostało ciężko doświadczone przez obie wojny światowe, ich ojczyzna, narodowość i oficjalny język państwa, w którym żyły, zmieniał się za ich życia pięciokrotnie. Mimo tego że były kobietami, ukończyły prestiżowe szkoły wyższe we Lwowie, Wiedniu i Krakowie. Jedna z nich została dentystką w Chodorowie (a następnie w Hajfie, w Izraelu). Druga została nauczycielką - w Krakowie i w Busku-Zdroju. Obie, Juta i Bronia, ostatecznie zostawiły Rohatyń i wyjechały do Palestyny. Tylko dzięki tej decyzji przeżyły Shoa - w przeciwieństwie do ich rodziców, dziadków, rodzeństwa, kuzynostwa i przyjaciół, a także innych przedstawicieli społeczności żydowskiej Rohatynia.

Marla Raucher Osborn, członkini zarządu Gesher Galicia i emerytowana adwokatka z Kalifornii, opowie o swoich doświadczeniach z 5-miesięcznego pobytu we Lwowie i o obecnym miejscu zamieszkania - Krakowie. Osborn wykonała mrówczą pracę w archiwach uniwersyteckich oraz historycznych, wielokrotnie odwiedzała także miasteczko swoich przodków - Rohatyń. Opowie także o próbie odtworzenia historii życia sióstr Horn poprzez scalenie go z urywków zdjęć, dokumentów i opowieści, które zbierała w Europie zachodniej i centralnej, w Argentynie, w Stanach Zjednoczonych, w Izraelu, na Ukrainie - życia od ich dzieciństwa w Rohatyniu, przez lata ich studiów aż do dorosłego życia prywatnego i zawodowego - najpierw w Wiedniu, Lwowie i Krakowie, później w Palestynie i dalej.