See how your gift can help the JCC Kraków

darowizna-en

Events

Wprowadzenie do chasydyzmu

Tue
18:00 h
16 Mar
2010

chasidism

Wtorek, 16 marca 2010, godzina 18:00

"Wprowadzenie do chasydyzmu"  - cykl wykładów rabina Icchaka Horowitza w języku angielskim. Wykłady odbywają się dwa razy w miesiącu.