Zobacz w jaki sposób możesz pomóc JCC Kraków

darowizna-pl

Wydarzenia

Program wydarzeń w JCC Krakow - wrzesień 2017

Zachęcamy do zapoznania się z wrześniowym programem otwartych wydarzeń w JCC Krakow.

5.09, wtorek, 18:00
Wybitni przywódcy żydowskich społeczności w Polsce. Cykl wykładów rabina Aviego Baumola
Sara Szenirer

Przez ponad 500 lat Polska była centrum życia żydowskiego na świecie. Zaczynając od renesansu religijnego życia intelektualnego w XVI wieku w Krakowie po dni przed II Wojną Światową, Polska stworzyła potężną ilość wpływowych Żydów: mężczyzn, kobiety, osoby religijne i świeckie i wszystko to co pomiędzy nimi. W tej serii wykładów będziemy badać osobowości i myśl niektórych z największych polskich przywódców, którzy przewodzili ruchom instytucjom a nawet państwom.

 

 

11.09, poniedziałek, 19:00
Studiowanie Tory z komentarzami Rasziego (11.09.2017), 19:00
Księga Bamidbar rozdział  13

 „Przyszliśmy do ziemi, do której nas wysłałeś, i rzeczywiście płynie ona mlekiem i miodem, a oto owoce jej! Tylko, że silny jest lud, zamieszkujący tę ziemię, miasta też są warowne, bardzo wielkie; a i potomków Anaka widzieliśmy tam. Amalek zamieszkuje stronę ziemi południową; a Chitejczyk, Jewusyta, i Emorejczyk mieszka po górach; Kanaanejczyk zaś mieszka nad morzem i nad brzegiem Jordanu. I uspokajał Kaleb lud wzburzony na Mojżesza i rzekł: Wejdziemy, i zdobędziemy ją, bo podołamy jej! Mężowie wszakże, którzy poszli z nim rzekli: Nie możemy wejść do ludu tego, gdyż silniejszy on od nas! I rozpuścili pomiędzy synami Izraela złą wieść o ziemi, którą zbadali.” (Bamidbar 13:27-32)
Pierwsze 45 minut zajęć skupi się na czytaniu Tory i gramatyce dla początkujących, natomiast kolejne 45 minut będzie kontynuacją dotychczasowego poziomu.

 

13.09, środa, 18:00
Spotkanie ze społecznością żydowską z Mołdawii.

Żydowska Społeczność Kiszyniowa wraz z JCC Krakow zaprasza na spotkanie o besarabskich zwyczajach na święto Rosz Haszana. Porozmawiamy o tradycjach, posłuchamy i wspólnie pośpiewamy tradycyjne i współczesne piosenki po hebrajsku, w jidysz czy nawet po rosyjsku.

 

14.09, czwartek, 18:00
#NewYearPrayer

W tym roku w ramach New Year Prayer naszymi gwiazdami będą kobiety i światowy pokój!
Estera Stopińska ze Stowarzyszenia Żydów Postępowych w Krakowie, Anetta Dziedzic z Centrum Muzułmańskiego w Krakowie i Wiktoria Matloch z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie wspólnie poprowadzą międzyreligijną modlitwę i dyskusję o roli kobiety w stworzeniu świata.
Wydarzenie pod patronatem Stowarzyszenia Nigdy Więcej.
#NewYearPrayer to inicjatywa wymyślona przez synagogę 92nd Street Y z Nowego Yorku. Celem jest zachęcenie społeczności w okolicach Rosz Haszana aby wymieniły się swoimi przemyśleniami i przesłaniem pokoju. #NewYearPrayer w 2016 roku wywołało ponad 2,2 miliona reakcji w mediach społecznościowych.

 

17.09, niedziela, 18:00
10 pudełek z zapałkami. Na podstawie opowiadania Janusza Korczaka.

Adaptacja: Amichai Pardo i Ruth Kanner
Konsultacja artystyczna: Ruth Kanner
Obsada: Amichai Pardo
Amichai Pardo odtwarza rolę Janusza Korczaka według jednego z opowiadań pisarza, zatytułowanego “Dziesięć pudełek z zapałkami”. Publiczność ma okazję zaznajomić się z dziesięcioma postaciami, uczniami, którzy otrzymują od Korczaka prezent - puste pudełko po zapałkach. Każdy uczeń w duchu swojej postaci robi coś innego ze swoim pudełkiem. Występ jest jak lustro, w którym publiczność może przejrzeć siebie i swoich przyjaciów, ucząc się o życiu dzieci Korczaka w dawnej Polsce.

Przedstawienie po angielsku. Wstęp bezpłatny.

 

19.09, wtorek, 18:00
Wybitni przywódcy żydowskich społeczności w Polsce. Cykl wykładów rabina Aviego Baumola
Mordechaj Anielewicz.

Przez ponad 500 lat Polska była centrum życia żydowskiego na świecie. Zaczynając od renesansu religijnego życia intelektualnego w XVI wieku w Krakowie po dni przed II Wojną Światową, Polska stworzyła potężną ilość wpływowych Żydów: mężczyzn, kobiety, osoby religijne i świeckie i wszystko to co pomiędzy nimi. W tej serii wykładów będziemy badać osobowości i myśl niektórych z największych polskich przywódców, którzy przewodzili ruchom instytucjom a nawet państwom.

 

25.09, poniedziałek, 19:00
Studiowanie Tory z komentarzami Rasziego

Księga Bamidbar rozdział  14

„Powiedz im: jakom żyw, rzecze Wiekuisty; jakeście mówili wobec Mnie, tak uczynię wam! Na tej pustyni legną ciała wasze, ― wszyscy spisani wasi, według całej liczby waszej, od dwudziestu lat i wyżej, których podżegaliście przeciw Mnie. Nie wejdziecie wy do ziemi, w której poprzysiągłem was osiedlić, ― za wyjątkiem Kaleba, syna Jefunnego, i Jehoszui, syna Nuna; Dzieci zaś wasze, o których mówiliście, że łupem zostaną, je wprowadzę, a umiłują one ziemię, którą wy wzgardziliście; Wszakże wasze trupy legną na pustyni tej; Ale i synowie wasi koczować będą po tej pustyni przez czterdzieści lat, i poniosą skutki przeniewierstwa waszego, aż wyginą trupy wasze na pustyni. Według liczby dni, w których badaliście ziemię, czterdziestu dni ― po roku za każdy dzień, poniesiecie karę wasze ― czterdzieści lat.” (Bamidbar 14:28-34)

26.09, wtorek, 18:00
Europejski Dzień Języków. Otwarcie wystawy “Języki żydowskie” stworzonej przez Narodową Bibliotekę Izraela.

Gdzie tylko żyli Żydzi mówili i/lub pisali inaczej niż ich sąsiedzi. W niektórych przypadkach ich języki odznaczały się poprzez wplecione słowa hebrajskie, w innych mówili oni w zupełnie innych językach. Wielu słyszało o takich językach diaspory jak jidysz czy ladino. Żydzi jednak mówili w tuzinach różnych języków poprzez setki lat migracji i osiedlania się. Ze skarbów Narodowej Biblioteki Izraela oferujemy Państwu małe spojrzenie na ogromny świat języków żydowskich.

Wystawa jest zorganizowana przy współpracy z Fundacją Bente Kahan.

 

 

28.09, czwartek, 18:00
Spotkanie z imamem Youssefem Chadid

Imam poznańskiej wspólnoty muzułmańskiej w roku 2017 spotkał się z atakami ksenofobicznymi i pogróżkami, wynikającymi z umieszczonego w internecie filmu ze zmontowanymi wypowiedziami innego duchownego. Będziemy mieli okazję porozmawiać z nim o tym jak przedstawiciele mniejszości religijnych czują się w Polsce, co o przemocy mówi Islam i jak wspólnie możemy przeciwdziałać nienawiści, tak aby wszyscy w Polsce czuli się bezpiecznie.
W spotkaniu udział weźmie dr Maciej Kałuża ze Stowarzyszenia “Nigdy Więcej”.
Po polsku.

 

Pełny program w pliku pdf dostępnym poniżej.