Zobacz w jaki sposób możesz pomóc JCC Kraków

darowizna-pl

Wydarzenia

Hebrajski biblijny – grupa zaawansowana

Pon
g. 19:00
28 Sty
2019

hebrajski biblijny zaawansowany - styczen 2019 - netStudiowanie Tory z komentarzami rabinicznym
Prowadzenie: Ewa Gordon

Księga Bereszit rozdziały 16-17, z komentarzem Rasziego i Baal Haturima,
Materiał gramatyczny: rdzenie podwójnie słabe cz. 2

„A Saraj, żona Abrama, nie rodziła mu; miała zaś służebnicę Egipską, imieniem Hagar. I rzekła Saraj do Abrama: Oto powstrzymał mnie Wiekuisty od rodzenia; pójdźże do służebnicy mojej, może zbuduję się od niej. I usłuchał Abram głosu Saraj. I wzięła Saraj, żona Abrama, Hagar Egipcjankę, służebnicę swoją, po upływie dziesięciu lat pobytu Abrama na ziemi Kanaanejskiej, i oddała ją Abramowi, mężowi swojemu, za żonę. I poszedł do Hagar, i poczęła; ale widząc, że poczęła, lekceważyła panią swą w oczach swoich. I rzekła Saraj do Abrama: Krzywda moja na ciebie! Jam oddała służebnicę moje na łono twoje, a widząc, że poczęła, lekceważona zostałam w oczach jej; niechaj Wiekuisty rozsądzi między mną a tobą”. (Bereszit 16:1-5)

W języku polskim, wstęp wolny.