Zobacz w jaki sposób możesz pomóc JCC Kraków

darowizna-pl

Wydarzenia

Hebrajski biblijny – grupa zaawansowana. Studiowanie Tory z komentarzami rabinicznymi

Pon
g. 19:00
25 Lut
2019

hebrajski biblijny zaawansowany - luty 2019 - netHebrajski biblijny – grupa zaawansowana
studiowanie Tory z komentarzami rabinicznymi
Księga Bereszit rozdziały 18-19, z komentarzem Rasziego i Baal Haturima

Prowadzenie: Ewa Gordon


„I rzekli ci mężowie do Lota: Kogokolwiek jeszcze masz tutaj, – zięciów, i synów twoich, i córki twoje, i wszystkich, których masz w mieście, – wyprowadź z tego miejsca. Albowiem zburzymy miejsce to, gdyż wzmogła się skarga na nich przed obliczem Wiekuistego i posłał nas Wiekuisty, aby je zburzyć. I wyszedł Lot, i powiedział zięciom swoim, którzy pojąć mieli córki jego i rzekł: Wstańcie, wyjdźcie z miejsca tego, gdyż zburzy Wiekuisty miasto! Ale wydawał się jakoby żartował, w oczach zięciów swoich. A zaledwie zorza wzeszła, nalegali aniołowie na Lota, mówiąc: Wstań, zabierz żonę twoją i dwie córki twoje obecne tu, abyś nie zginął za winę tego miasta. Gdy się jednak ociągał, uchwycili mężowie owi za rękę jego, i za rękę żony jego, i za rękę dwóch córek jego w miłosierdziu Wiekuistego nad nim, i wyprowadzili go, i zostawili go poza miastem. A gdy wyprowadzili ich precz, rzekł jeden: Uchodź z życiem twoim; nie oglądaj się za siebie, a nie zatrzymuj się w całej okolicy; w góry uchodź, abyś nie zginął”. (Bereszit 19:12-17)

W języku polskim, wstęp wolny.