Zobacz w jaki sposób możesz pomóc JCC Kraków

darowizna-pl

Wydarzenia

Hebrajski biblijny – grupa zaawansowana

Pon
g. 18:00
29 Kwi
2019

hebrajski biblijny zaawansowany - kwiecien 2019 - netStudiowanie Tory z komentarzami rabinicznymi
Księga Bereszit rozdziały 25-26, z komentarzem Rasziego i Baal Haturima.
Prowadzenie: Ewa Gordon

„A gdy nastał czas jej, aby rodziła, a oto — bliźnięta w żywocie jej. I wyszedł pierwszy, czerwonawy, cały niby szuba włosista. I nazwali imię jego Esaw. A następnie wyszedł brat jego, ręką swą trzymając się pięty Esawa; i nazwano imię jego Jakub. A Icchak miał sześćdziesiąt lat gdy się narodzili. I podrastali chłopcy; i stał się Esaw mężem biegłym w myślistwie, mężem pola, a Jakub mężem skromnym, przebywającym w namiotach.
I umiłował Icchak Esawa, bo łowy na ustach jego; a Riwka miłowała Jakuba. I uwarzył Jakub potrawę, a przyszedł Esaw z pola znużony. I rzekł Esaw do Jakuba: Daj mi też łyknąć z czerwonego, czerwonego tego, bo znużony jestem! Przeto na zwano imię jego: Edom.
I rzekł Jakub: Sprzedajże mi zaraz pierworodztwo twoje. I rzekł Esaw: Wszak ja idę na śmierć, i cóż mi po pierworodztwie? I rzekł Jakub: Przysięgnijże mi zaraz! I przysiągł mu, i sprzedał, pierworodztwo swoje Jakubowi. I podał Jakub Esawowi chleba i potrawę z soczewicy; i zjadł i wypił, i powstał, i poszedł; i pogardził Esaw pierworodztwem”. 

(Bereszit 25:24-34)