Zobacz w jaki sposób możesz pomóc JCC Kraków

darowizna-pl

Wydarzenia

Hebrajski biblijny – grupa zaawansowana

Pon
g. 19:00
02 Wrz
2019

hebrajski biblijny zaawansowany - wrzesien 2019 - netStudiowanie Tory z komentarzami rabinicznymi
Księga Bereszit rozdział 26, z komentarzem Rasziego i Baal Haturima.

Prowadzenie: Ewa Gordon

„I był głód w kraju, oprócz głodu pierwszego, który był za czasów Abrahama; i poszedł Icchak do Abimelecha, króla Pelisztim, do Gerar. I ukazał mu się Wiekuisty i rzekł: Nie zstępuj do Egiptu! Zamieszkaj w kraju, o którym powiem tobie. Przebywaj w kraju tym, a będę z tobą, i pobłogosławię cię; albowiem tobie i potomstwu twojemu oddam wszystkie kraje te, i stwierdzę przysięgę, którą zaprzysiągłem Abrahamowi ojcu twojemu. I rozmnożę potomstwo twoje, jako gwiazdy nieba, i oddam potomstwu twojemu wszystkie kraje te, a błogosławić się będą potomstwem twoim wszystkie narody ziemi. Przeto że usłuchał Abraham głosu Mojego a przestrzegał przestrzeżenia Mojego, — przykazań Moich, ustaw Moich, i nauk Moich. I osiadł Icchak w Gerar”. (Bereszit 26:1-6)

W języku polskim, wstęp wolny.