Zobacz w jaki sposób możesz pomóc JCC Kraków

darowizna-pl

Wydarzenia

Hebrajski biblijny – grupa zaawansowana

Pon
g. 19:00
16 Wrz
2019

hebrajski biblijny zaawansowany - wrzesien 2019 - netStudiowanie Tory z komentarzami rabinicznymi
Księga Bereszit rozdział 27, z komentarzem Rasziego i Baal Haturima.

Prowadzenie: Ewa Gordon


„I rzekła Riwka do Jakuba, syna swego, tak: Otom słyszała ojca twojego rozmawiającego z Esawem, bratem twoim, mówiącego: Przynieś mi zwierzyny, a przyrządź mi przysmaki, abym jadł, i pobłogosławił cię w obliczu Wiekuistego przed śmiercią moją. A teraz synu mój, posłuchaj głosu mojego w tym, co ci rozkazuję. Zajdźże do trzody, i przynieś mi stamtąd dwoje koźląt dobrych, a przyrządzę z nich przysmaki dla ojca twego, jak to lubi. I zaniesiesz ojcu twemu, a będzie jadł, aby pobłogosławił cię przed śmiercią swoją. I rzekł Jakub do Riwki, matki swojej: Wszak Esaw, brat mój, człowiek kosmaty, a ja człowiekiem gładkim. Może dotknie mnie ojciec mój, a byłbym w oczach jego jako szalbierz, a przywiódłbym na siebie przekleństwo, a nie błogosławieństwo. I rzekła doń matka jego: Na mnie przekleństwo twoje, synu mój; tylko posłuchaj głosu mojego, a idź, przynieś mi! 14. I poszedł, i wziął, i przyniósł matce swojej; i przyrządziła matka jego przysmaki, jak to lubił ojciec jego”. (Bereszit 27:6-14)

W języku polskim, wstęp wolny.