Zobacz w jaki sposób możesz pomóc JCC Kraków

darowizna-pl

Wydarzenia

"Warsze, Warsza, Warszawa - polifonia żydowskiej Warszawy" - warsztaty dla nauczycieli i edukatorów

Pią
g. 14:00
25 Maj
2012

Muzeum Historii Żydów Polskich, Żydowskie Muzeum Galicja, Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie zapraszają 25 maja 2012 roku w godzinach 14.00-16.30 na ul. Dajwór 18, w Krakowie do siedziby Żydowskiego Muzeum Galicja na warsztaty dotyczące prezentacji multimedialnej: „Warsze, Warsza, Warszawa – polifonia żydowskiej Warszawy”.

Prezentacja poświęcona jest dziejom warszawskich Żydów. Pragniemy dostarczyć Państwu ciekawe, starannie dobrane i uporządkowane materiały pozwalające na odkrywanie historii żydowskiej. Kontekst warszawski jest tylko pretekstem do omówienia procesów, które przebiegały w dawnej Polsce. Dlatego warto, by nie tylko warszawiacy zapoznali się z jej treścią. Prezentacja zawiera m.in. scenariusze lekcji do j. polskiego i historii, teksty źródłowe, słowniczek.

Warsztaty składają się z następujących części: 

1)Prezentacji organizatorów;
2)Przedstawienia zawartości prezentacji multimedialnej;
3)Przerwy kawowej;
4)Warsztatów w oparciu o prezentację multimedialną.

Warsztaty są przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli oraz edukatorów.

Po warsztatach uczestnicy dostaną bezpłatnie prezentację „Warsze, Warsza, Warszawa – polifonia żydowskiej Warszawy” na płycie DVD, potwierdzenie odbycia szkolenia oraz inne dodatkowe materiały edukacyjne. 

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Udział w zajęciach jest możliwy po uzyskaniu potwierdzenia o kwalifikacji, informacje te przekazane zostaną drogą mailową przed rozpoczęciem zajęć.

Dyrektorów szkół prosimy o umożliwienie nauczycielom udziału w warsztatach.