Zobacz w jaki sposób możesz pomóc JCC Kraków

darowizna-pl

Wydarzenia

List otwarty reprezentantów społeczności żydowskiej w Polsce w sprawie wypowiedzi rabina Gurary'ego

Pią
g. 0:00
13 Cze
2014

13 czerwca 2014 r.

My, członkowie społeczności żydowskiej w Polsce, jesteśmy urażeni i zaniepokojeni wypowiedzią nominowanego na stanowisko Naczelnego Rabina Krakowa, Eliezera Gurarego, opublikowaną w wywiadzie przez Israel National News w języku hebrajskim i angielskim 9 czerwca 2014 roku.

W wywiadzie zacytowana jest wypowiedź Gurarego w odpowiedzi na pytanie dotyczące antysemityzmu w Polsce:

"Powiedzmy wprost. Ci, którzy nie są Żydami, nie lubią Żydów (...) Wszyscy to rozumieją i o tym wiedzą".

Te słowa wyraźnie ukazują wszystkich nie-Żydów jako antysemitów, przez co są obraźliwe dla 38 milionów Polaków nie będących Żydami, a zamieszkujących ten kraj, a zatem naraziły na szwank pracę, którą wykonują tutejsi Żydzi. Żyjemy w Polsce, w której wielu nie-Żydów pracuje wspólnie z Żydami, aby upamiętnić żydowską przeszłość i odbudować życie żydowskie. Komentarz ten nie tylko umniejsza ich wysiłki, ale także przedstawia ich jako naszych wrogów.

Rabin Gurary wydał oświadczenie, w którym przeprasza tych, których obraził i w którym twierdzi, że wypowiedź ta jest spowodowana błędem w tłumaczeniu. Jednakże osoby, ktore słyszały nagranie wywiadu w języku hebrajskim, potwierdzają, że rzeczywiście komentarz rabina odpowiada jego opublikowanemu zapisowi.

W związku z tym chcielibyśmy zaznaczyć, że nie rozumiemy, jak osoba z takimi poglądami może otrzymać jakąkolwiek funkcję w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie, która związana by była z przywództwem czy reprezentowaniem społeczności poza samą Gminą. Nominacja Rabina Gurary'ego nie tylko kładzie się cieniem na żydowskim Krakowie, ale także całej społeczności żydowskiej w Polsce.

Jakub Herczyński, członek Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce
Krzysztof Izdebski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie
Piotr Nawrocki, Wiceprzewodniczący Rady Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce
Jonathan Ornstein, Dyrektor Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie (JCC Krakow)
Zofia Radzikowska, Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Dzieci Holokaustu, o. w Krakowie