Zobacz w jaki sposób możesz pomóc JCC Kraków

darowizna-pl

Wydarzenia

Studiowanie Księgi Szemot z komentarzami Rasziego i Baal Haturim

Pon
g. 19:00
15 Maj
2017

ewagordonszemotRozdział 33 i 34
1. I rzekł Wiekuisty do Mojżesza: „Wykuj sobie tablice kamienne, podobne pierwszym, a napiszę na tychże tablicach słowa, które były na tablicach pierwszych, ― które skruszyłeś. 2. A bądź gotów na rano; i wstąpisz rano na górę Synaj, i staniesz przede mną tam na szczycie góry. 3. A nikt niech nie wstąpi z tobą ― a nikt także nie pokaże się na całej górze; nawet trzody i bydło nie mają się pasać pod tą górą!” 4. i wykuł dwie tablice kamienne podobne pierwszym; i wstał Mojżesz wczesnym rankiem, i wstąpił na górę Synaj, jako przykazał mu Wiekuisty; i wziął w rękę swoje dwie tablice kamienne.

Prowadzenie: Ewa Gordon

UWAGA!
Spotkanie odbędzie się w JCC WEST przy ul. Izaaka 5.