Zobacz w jaki sposób możesz pomóc JCC Kraków

darowizna-pl

Wydarzenia

Studiowanie Księgi Bamidbar z komentarzem Rasziego - rozdział 13

Pon
g. 19:00
19 Cze
2017

ewa gordon bamidbar02 - netProwadzenie: Ewa Gordon

23. I doszli aż do doliny Eszkol i ucięli tam latorośl z jedną kiścią gron winnych, i nieśli ją na drążku we dwóch; [nabrali też] granatów i fig. 24. Miejscowość tę nazwano doliną Eszkol, z powodu kiści winogrona, którą ucięli tam synowie Israela. 25. I wrócili po zbadaniu ziemi, pod koniec czterdziestu dni. 26. I poszli i przybyli do Mojżesza, i do Aharona, i do całego zboru synów Israela na pustynię Paran, do Kadesz, i zdali sprawę im, i całemu zborowi, i pokazali im owoce ziemi. 27. I opowiadali mu i rzekli: „Przyszliśmy do ziemi, do której nas wysłałeś, i rzeczywiście płynie ona mlekiem i miodem, a oto owoce jej! 28. Tylko, że silny jest lud, zamieszkujący tę ziemię, miasta też są warowne, bardzo wielkie; a i potomków Anaka widzieliśmy tam. 29. Amalek zamieszkuje stronę ziemi południową; a Chitejczyk, Jewusyta, i Emorejczyk mieszka po górach; Kanaanejczyk zaś mieszka nad morzem i nad brzegiem Jordanu.” 30. I uspakajał Kaleb lud wzburzony na Mojżesza i rzekł: „Wejdziemy, i zdobędziemy ją, bo podołamy jej!” 31. Mężowie wszakże, którzy poszli z nim rzekli: „Nie możemy wejść do ludu tego, gdyż silniejszy on od nas!”

W j. polskim, wstęp wolny.