Zobacz w jaki sposób możesz pomóc JCC Kraków

darowizna-pl

Wydarzenia

Studiowanie Tory z komentarzami Rasziego - Księga Bamidbar, rozdział 13

Pon
g. 19:00
11 Wrz
2017

ewa gordon bamidbar - netProwadzenie: Ewa Gordon

„Przyszliśmy do ziemi, do której nas wysłałeś, i rzeczywiście płynie ona mlekiem i miodem, a oto owoce jej! Tylko, że silny jest lud, zamieszkujący tę ziemię, miasta też są warowne, bardzo wielkie; a i potomków Anaka widzieliśmy tam. Amalek zamieszkuje stronę ziemi południową; a Chitejczyk, Jewusyta, i Emorejczyk mieszka po górach; Kanaanejczyk zaś mieszka nad morzem i nad brzegiem Jordanu. I uspokajał Kaleb lud wzburzony na Mojżesza i rzekł: Wejdziemy, i zdobędziemy ją, bo podołamy jej! Mężowie wszakże, którzy poszli z nim rzekli: Nie możemy wejść do ludu tego, gdyż silniejszy on od nas! I rozpuścili pomiędzy synami Izraela złą wieść o ziemi, którą zbadali.” (Bamidbar 13:27-32)

Pierwsze 45 minut zajęć skupi się na czytaniu Tory i gramatyce dla początkujących, natomiast kolejne 45 minut będzie kontynuacją dotychczasowego poziomu.