Zobacz w jaki sposób możesz pomóc JCC Kraków

darowizna-pl

Wydarzenia

Studiowanie Tory z komentarzami rabinicznymi - Księga Bereszit z komentarzem Rasziego i Baal Haturim

Pon
g. 19:00
16 Paź
2017

ewa gordon bereszit - pazdziernik - netProwadzenie: Ewa Gordon

Zajęcia podzielone są na dwie części:
• 19:00-19:45 hebrajski biblijny - zajęcia dla początkujących
alfabet hebrajski, reguły czytania, spółgłoski, samogłoski, podział słów na sylaby, akcent
• 19:45-20:30 studiowanie Tory z komentarzami rabinicznymi
Księga Bereszit z komentarzem Rasziego i Baal Haturim, rozdział 1

„Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Ziemia zaś była zamętem i bezładem, a ciemność nad otchłanią; a duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I rzekł Bóg: Niech się stanie światło! I stało się światło. I widział Bóg światło, że dobre; i rozdzielił Bóg między światłem a ciemnością. I nazwał Bóg światło dniem, a ciemność nazwał nocą. I był wieczór i był ranek — dzień jeden. I rzekł Bóg: Niech będzie przestwór w pośrodku wód, a niech przedzieli między wodami a wodami! I uczynił Bóg przestwór i przedzielił między wodami, które pod przestworem, a wodami, które nad przestworem. I stało się tak. I nazwał Bóg przestwór niebem. I był wieczór i był ranek — dzień wtóry.” (Bereszit 1:1-8)

W j. polskim, wstęp wolny.