Zobacz w jaki sposób możesz pomóc JCC Kraków

darowizna-pl

Wydarzenia

Studiowanie Tory z komentarzami rabinicznymi

Pon
g. 19:00
26 Lut
2018

ewa gordon bereszit - luty - netProwadzenie: Ewa Gordon

19:00-19:45 hebrajski biblijny - zajęcia dla początkujących
koniugacja Hifil, Hofal, ćwiczenia z tłumaczenia zdań
19:45-20:30 studiowanie Tory z komentarzami rabinicznymi
Księga Bereszit z komentarzem Rasziego i Baal Haturim, rozdział 4

„I rzekł Lemech do żon swoich: Ado i Cilo, słuchajcie głosu mojego, żony Lemecha dajcie ucho mowie mojej! Oto męża zabiłem za ranę moją, a młodzieńca za siniec mój. Jeżeli siedmiokroć pomszczonym był Kain, to Lemech siedemdziesiąt i siedem kroć! I poznał Adam jeszcze żonę swą, i urodziła syna, i nazwała imię jego Szet: — bo dał mi Bóg potomstwo inne, zamiast Hewla, którego zabił Kain. A Szetowi również urodził się syn, i nazwał imię jego Enosz. Wtedy to zaczęto wzywać imienia Bożego.” (Bereszit 4: 23-26)